Datum: februari 11, 2022

Utställning Galleri Lindberg

Galleri Lindberg-Utställning

På Galleri Lindberg har jag valt att visa mitt konstprojekt: ’Min kärlek till Norrbotten’ som en del av utställningen ’Från intryck till uttryck’.

´Min kärlek till Norrbotten’ visar grafiska blad från fotografier. Med fotopolymer som grafisk-teknik har jag tryckt olika bearbetade fotografier. Fotografier från både närbilder och landskapsbilder som jag själv har tagit främst i Norrbotten. Det är fotografier som jag har bearbetat till kontemplativa och introverta betraktanden.

Jag ser konst som en form av kommunikation. Dels den inre kommunikationen som försöker uttrycka sig utåt i skapandets process och dels i form av den kommunikation som sker genom betraktarens upplevelse då denna får se och uppleva det färdiga verket. Det viktigaste är kanske inte vad som berättas utan vad som mottagaren upplever.

 Så välkommen att betrakta, ta in, begrunda och förundras.